Website legal notice

Valid from .: 01. April, 2019

 

© Copyright 30889889.com

Indholdet af denne hjemmeside er omfattet af ophavsretsloven og internationale traktater. Ingen del af denne eller tilhørende hjemmesider må uden forudgående tilladelse fra 30889889.com gøres til genstand for reproduktion uanset form eller metode. Uautoriseret reproduktion vil medføre øjeblikkeligt civilt såvel som strafferetligt søgsmål.

Integritetspolitik

30889889.com respekterer din integritet og sender ikke dine kontaktoplysninger videre til tredjemand uden din udtrykkelige accept.

Legal Notice

Vores hjemmeside er beregnet til at informere om 30889889.com og vore produkter. 30889889.com har med alle til rådighed stående midler forsøgt at sikre at alle fakta, som videregives på disse sider er korrekte. 30889889.com, vore medarbejdere og forhandlere tager ikke ansvar for fejl eller udeladelse af fakta på disse sider eller i dokumenter, som der linkes til eller fra. Denne hjemmeside kan indeholde såvel tekniske som andre fejl.

Siden opdateres jævnligt og 30889889.com kan til enhver tid ændre produktsortiment og serviceydelser. Kontakt vort hovedkontor eller vor lokale forhandler for yderligere information.

Informationerne på denne hjemmeside, inklusiv tekst, billeder og links præsenteres af 30889889.com som "de er" alene som yderligere service for den besøgende. Denne information er uden nogen form for garanti, det være sig udtrykkeligt eller underforstået, inklusiv men ikke begrænset til garantier om anvendelighed, anvendelsesområde eller patentspørgsmål.

Enhver tvist, der måtte opstå i relation til denne "Legal Notice", afgøres efter danske retsregler.

30889889.com
Torvet 14
DK-6870 Ølgod, Denmark CVR nr. DK12345678

Tel. +45 30 889 889

 
 
legal notice